Elevhälsa

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna består av rektorer, skolsköterskor
och kuratorer

Elevhälsa och lärande går hand i hand.

Lindsdalsskolans elevhälsa arbetar med våra elever både gällande måluppfyllelse och det fysiska måendet. Allt för att eleven ska kunna lära sig så mycket som
möjligt. Det är viktigt att insatserna kommer in i tid, om detta behövs. Speciallärare har en viktig roll i detta arbete.

Varje vecka träffas denna grupp för ett möte där man ser tillbaka på vad som har gjorts, olika elevärenden och hur arbetet ska drivas framåt.

När skolsköterskorna inte har mottagning är de bokade för hälsosamtal, undersökningar, undervisning, elevhälsateam och arbetslagsträffar.

Skolsköterskan arbetar främst med förebyggande hälsovård. I samtal med eleven försöker hon få honom/henne att förstå att ansvaret för livsstilen ligger hos den enskilde. Elever som skadar sig akut under skoltid får hjälp av skolsköterskan och hon kontaktar även vårdnadshavare.

Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindsdalsskolorna

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolan

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 24 maj 2017