Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål

Vi satsar mycket på ett undersökande och forskande arbetssätt med mycket av undervisningen förlagd i samhället och ute i naturen.

Vi arbetar för att ge eleverna en social kompetens som de kommer att ha nytta av även i vuxenlivet.

Vi vill skapa en skola som är fylld av nyfikenhet på framtiden, arbetsglädje och omtanke om varandra för att kunna leva upp till devisen:

"Framtiden ligger i deras händer som kan ge morgondagens generation en hållbar grund för att leva och hoppas".

Målet är att alla elever ska nå behörighet till gymnasiet, men även att de kommer så långt de kan utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har digitala skrivtavlor, så kallade Smartboards, i alla klassrum. I år 7-9 finns fullt utrustade ämnessalar.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindsdalsskolan

Det är mycket som händer och vi arbetar ständigt med att förbättra studiemiljön för våra elever

Värdegrund på Lindsdalsskolan

Vi arbetar efter att vi är varandras arbetsmiljö och det krävs arbete för att skapa detta.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017