Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund

Bild

Tillsammans!

Vi har en god stämning på skolan som vi ständigt arbetar med och vill behålla.

Vi arbetar efter att vi är varandras arbetsmiljö och det krävs arbete för att skapa detta.

  • Man hälsar på varandra.
  • Man är rädd om sina saker.
  • Man bemöter varandra med respekt.
  • Alla är lika viktiga!

Vi har en trygghetsgrupp på skolan. Vi har en organisation kring elevhälsa som ständigt arbetar med att se och höra saker som vi behöver arbeta med.

Vi vill ha nära kontakt med våra vårdnadshavare för att vi tidigt ska kunna göra insatser om det inte fungerar.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindsdalsskolan

Det är mycket som händer och vi arbetar ständigt med att förbättra studiemiljön för våra elever

Vision och mål på Lindsdalsskolan

Vi arbetar för att ge eleverna en social kompetens som de kommer att ha nytta av även i vuxenlivet.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017