Studiemiljö på Lindsdalsskolan

Vi har precis invigt våra nya lokaler på högstadiet.

Vårt mellanstadie på Lindsdalsskolan är nybyggt. Vi renoverar just nu delar av lågstadiet på Lindsdalsskolan.

Det är mycket som händer och vi arbetar ständigt med att förbättra studiemiljön för våra elever. Det gäller både den yttre delen av detta, som klassrum och andra lokaler men också att skapa god studiemiljö i det lilla.

Hur ska ett klassrum se ut för att möta alla elevers behov? Hur skapar vi en lugnare miljö? Detta är frågor som vi diskuterar på elevhälsaträffar och arbetsplatsträffar.

Skolan är elevernas arbetsplats och den är viktig!

Fler sidor inom resultat och metoder på lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindsdalsskolan

Vi arbetar för att ge eleverna en social kompetens som de kommer att ha nytta av även i vuxenlivet.

Värdegrund på Lindsdalsskolan

Vi arbetar efter att vi är varandras arbetsmiljö och det krävs arbete för att skapa detta.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017