Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder

NO-sal på Kalmarsundsskolan

Lindsdalsskolorna är en skola med god måluppfyllelse. Vi arbetar målmedvetet med att höja elevernas meritvärde och utveckla vår undervisning.

Det är viktigt att möta varje elev där den befinner sig och att alla lärare har en god kunskap i att möta olika elevers behov.

Alla elever i år 6-9 har tillgång till en egen Chromebook. Vi arbetar mycket med Googles program och målet är att detta ska öka måluppfyllelsen genom formativ bedömning, det vill säga att läraren vägleder eleven och gör bedömning av arbetet medan det fortlöper.

Vi arbetar just nu med att utveckla vårt arbete gällande digitala läromedel och vårt arbete med digitala hjälpmedel för att på detta sätt hjälpa eleverna med sin måluppfyllelse.

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindsdalsskolan

Det är mycket som händer och vi arbetar ständigt med att förbättra studiemiljön för våra elever

Vision och mål på Lindsdalsskolan

Vi arbetar för att ge eleverna en social kompetens som de kommer att ha nytta av även i vuxenlivet.

Värdegrund på Lindsdalsskolan

Vi arbetar efter att vi är varandras arbetsmiljö och det krävs arbete för att skapa detta.