Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Lindsdalsskolorna är en skola som ligger på två platser.

På Sjöängsskolan finns två paralleller från F-6 och på Lindsdalsskolan finns två paralleller från F-6 och fyra paralleller i 7-9.

På enheten finns en rektor med huvudansvar för hela enheten och sedan är ansvaret uppdelat mellan tre biträdande rektorer, låg-mellan-högstadiet.

Samarbetet mellan skolorna är stort. Vi har gemensamma ämneslag, arbetslagträffar och arbetsplatsträffar. Båda skolorna har tillgång till skolsköterska och kuratorer.

Fler sidor inom om lindsdalsskolorna

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till Lindsdalsskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017