Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Lindsdalsskolorna är en skola som ligger på två platser.

På Sjöängsskolan finns årskurs F-6 och på Lindsdalsskolan finns årskurs F-9. På båda skolorna finns fritidshem.

På enheten finns en rektor med huvudansvar för hela enheten och sedan är ansvaret uppdelat mellan fyra biträdande rektorer, låg-mellan-högstadiet.

Samarbetet mellan skolorna är stort. Vi har gemensamma ämneslag, arbetslagträffar och arbetsplatsträffar. Båda skolorna har tillgång till skolsköterska och kuratorer.

Fler sidor inom om lindsdalsskolorna

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till Lindsdalsskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 6 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017