Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Om Lindsdalsskolorna

Vi arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att nå dit arbetar vi med dubbelt mentorskap för att lärarna ska få en tät relation med sina elever.

När vi skapar nya klasser lägger vi stor vikt vid att skapa trygghet i grupperna för att eleverna ska kunna utvecklas i en lugn och trygg miljö. Vi har en friluftsprofil på vår skola som är viktig i detta arbete. Vi sover i tält, vandrar och paddlar tillsammans för att få ihop våra grupper.

Relationer och kommunikation är två viktiga ord för oss. Om vi ska kunna möta varje elev där den befinner sig behöver vi skapa goda relationer med både elever och
föräldrar.

Vi erbjuder:

  • Förskoleklass
  • Åk 1-6
  • Åk 7-9
  • Fritidshem

Vi är en enhet med två skolor. På Sjöängsskolan har vi årskurs F-6 och på Lindsdalsskolan har vi årskurs F-9. På båda skolorna finns fritidshem.

Kontakt

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till Lindsdalsskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolans omgivning och lokaler