Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förväntningar

 • Vi respekterar varandra och visar hänsyn.
 • Diskriminering, kränkning, hot eller våld tolereras inte.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi är på rätt plats vid rätt tid och med rätt utrustning.
 • Vi tar av oss ytterkläder inomhus.
 • Mobilen eller annan teknisk utrustning är avstängd under lektionstid med undantag av när de används som hjälpmedel.
 • När vi har rast är vi ute på skolgården.
 • Cyklar, inlines, skateboards används utanför skolans område och parkeras på angiven plats.
 • Vi kastar inte snöboll på skolans område.
 • Skolan tar inte ansvar för föremål som medförs till skolan.
 • All användning av tobak eller droger är förbjudet.
 • Vi är rädda om vår skola och dess material.
 • Uppträdande - Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att till exempel
  hälsa på varandra, lyssna på den som talar, använda ett trevligt och vårdat språk samt bjuder in varandra till att delta i social samvaro.
 • Var och en ansvarar för att skapa arbetsro under lektionstid.
 • Att komma för sent, skolka eller skolvägra är ogiltigt frånvaro.
 • Kränkningar - Vi tolererar ingen kränkande behandling. Detta regleras
  utförligt i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Du får tänka och tycka vad du vill, men du får inte säga eller skriva vad du vill.
 • Bråk och slagsmål - Vi använder inte fysiskt eller psykiskt våld. Slag, knuffar, utfrysning, kasta saker, slåss med tillhyggen är förbjudet.
 • Skolmiljö - Vi har inte ytterkläder på oss inomhus. Vi håller rent och snyggt omkring oss i både lektionssalar och gemensamma utrymmen. Vi är aktsamma om våra egna, kamraters samt skolans saker.
 • Skolmaterial - Vi tar med rätt material och utrustning till lektionen och är aktsamma med allt skolmaterial som vi får eller får låna.
 • Fusk - Vi betraktar det som fusk om någon använder otillåtna hjälpmedel vid prov. Det är också fusk om någon kopierar inlämningsuppgifter helt eller delvis utan att ange detta.
 • Teknisk utrustning - Mobiltelefoner, musikspelare eller annan teknisk utrustning ska vara avstängd under lektionstid om ansvarig personal
  inte bestämt annat. Personal avgör vad utrustningen i så fall får användas till.
 • Störande föremål - Störande och farliga föremål omhändertas av rektor eller lärare om de används störande eller utgör hot mot säkerheten. Innehav av knivar, vapen eller andra farliga föremål polisanmäls
 • Värdesaker - Skolan ersätter inte värdesaker som försvinner eller går sönder, lämna dessa hemma i möjligaste mån.
 • Skadegörelse - Om någon genom uppsåt eller oaktsamhet gör sig skyldig till skadegörelse kan skolan ställa krav på reparation eller ersättning. Detta gäller även borttappat eller förstört material.
 • Droger - All användning av tobak eller droger är förbjudet inom skolans område och under elevens skoldag. Innehav av droger eller dopningsmedel polisanmäls.
 • Övrigt - Skolan är ingen allmän plats. Det betyder att endast skolans personal, elever och dess vårdnadshavare vistas på skolan.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på lindsdalsskolorna

Inloggning vårdnadshavare på Lindsdalsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Lindsdalsskolan

Information om Lindsdalsskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Lindsdalsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindsdalsskolan

Sjukanmälan på Lindsdalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017