Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom trygghet och säkerhet på lindöskolan

Fotografering i skolan på Lindöskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Lindöskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Sekretess på Lindöskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 24 maj 2017