Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsa på Lindöskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Lindöskolans elevhälsateam består av rektor, speciallärare/specialpedagog, skolsköterska och kurator. Fyra gånger per läsår deltar även skolläkare, skolpsykolog och MSU-pedagoger (pedagoger Med Särskilt Uppdrag) på våra elevhälsamöten.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindöskolan

Trygghet och säkerhet på Lindöskolan

Lindöskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Publicerad: 24 maj 2017