Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål

Förskoleklassen är för de flesta elever det första mötet med Lindöskolan. Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidiga
matematik-, läs- och skrivutveckling.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor.

Skolans har fyra fritidshem – förskoleklass, åk 1 och åk 2 har egna fritidshem. Skolan har också ett äldrefritids för åk 3-6.

Lindöskolan har tre utbildade speciallärare/specialpedagoger som arbetar för att stödja eleverna till god måluppfyllelse.

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt. Vi hjälper eleverna med deras inställning till sitt lärande och till sin egen förmåga genom att fokusera på lärprocessen och vägen till målet. Vårt mål är att eleverna ska känna ”Jag kan inte...än!”.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) för alla skolans elever.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindöskolan

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

Värdegrund på Lindöskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017