Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Värdegrund på Lindöskolan

Bild

På Lindöskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Vi-känsla och trygghet är viktigt för alla på vår skola. Vi genomför varje läsår ca sex tillsammansdagar. Tillsammansdagarnas syfte är att stärka gemenskapen på skolan och att skapa möten mellan yngre och äldre elever men även möten mellan elever från olika klasser.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindöskolan

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

Vision och mål på Lindöskolan

Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidigamatematik-, läs- och skrivutveckling.

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 24 maj 2017