Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner. Telefonerna återlämnas vid skoldagens slut. Syftet är att öka den fysiska aktiviteten under skoldagens raster och att främja studieron i klassrummen.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindöskolan

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindöskolan

Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidigamatematik-, läs- och skrivutveckling.

Värdegrund på Lindöskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017