Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner. Telefonerna återlämnas vid skoldagens slut. Syftet är att öka den fysiska aktiviteten under skoldagens raster och att främja studieron i klassrummen.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindöskolan

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindöskolan

Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidigamatematik-, läs- och skrivutveckling.

Värdegrund på Lindöskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017