Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förväntningar

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 1. Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 2. Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 3. Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 4. Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten. Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara. Du passar tider. Du använder trevligt bordsskick. Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Lindöskolan.
 5. Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på Lindöskolan.
 6. Du alltid gör ditt bästa.

Ni kan förvänta er av personalen på Lindöskolan att:

 1. Vi förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter skoltiden.
 2. Vi strävar efter att alla barn når kunskapsmålen.
 3. Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 4. Vi arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 5. Vi hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 6. Vi bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för jämställdhet.
 7. Vi bjuder in till utvecklingssamtal varje termin, där vi ger er ett underlag innan samtalet så att ni kan delta aktivt.
 8. Vi behandlar förtrolig information professionellt.
 9. Ni får kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass.
 10. Vi utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för andras synpunkter.

Fler sidor inom resultat och metoder på lindöskolan

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

Vision och mål på Lindöskolan

Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidigamatematik-, läs- och skrivutveckling.

Värdegrund på Lindöskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 24 maj 2017