Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Information till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare med barn på Lindöskolan

God fortsättning på det nya året!

Covid-19

Vi inleder det nya året med mycket rapportering om att smittspridningen av covid-19
är hög. Vi gör allt vi kan på skolan för att bidra till en minskad smittspridning. Vi ser
det som väldigt viktigt att vi kan fortsätta bedriva vår undervisning på plats i skolan.
Det är vi övertygade om är det bästa för alla våra elever.
Enligt Folkhälsomyndigheten är de viktigaste uppmaningarna till individer:
• Att vaccinera sig.
• Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
• Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid19.
Vi vill ha er hjälp med att alla är hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Det kan t. ex. vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Barn i ålder sex år och uppåt bör vid sådana symtom testa sig för covid-19 så snart som möjligt. Vi önskar även att ni
meddelar skolan vid positivt testresultat. Vi har i nuläget inga restriktioner kring lämning och hämtning på fritidshemmen. Var dock noga med att hålla avstånd till andra när du lämnar eller hämtar ditt barn.

Utvecklingssamtal

I nuläget bedömer vi att vårens utvecklingssamtal kommer att ske digitalt.
Utvecklingssamtalsperioden startar vecka 5. Alla elever slutar klockan 12.00 den 1
februari, 3 februari, 7 februari och 9 februari. Fritidshemmen är öppna för de elever
som är inskrivna på fritidshemmet. Mer information kommer från respektive
klasslärare.

Vårdnadshavares syn på verksamheten

Så har det återigen blivit dags för den årliga enkäten där vi ber er vårdnadshavare om hjälp att bedöma hur ni upplever kvaliteten i vår verksamhet. Enkäten kommer att ligga öppen från 17 januari till 6 mars. För att komma till enkäten:
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=974441e089a2länk till annan webbplats
De senaste tre åren har fler än 95% av de svarande uppgett att de är nöjda med både Lindöskolan och Lindöskolans fritidshem. Det resultatet är vi väldigt glada och stolta över. Samma fina resultat får vi när eleverna svarar på om de är trygga och trivs på Lindöskolan.

Jag gör min sista arbetsdag på Lindöskolan den 28 januari. Därefter är Ann-Charlotte
Nilsson ny rektor på skolan.
Jag tar sista chansen nu och tackar återigen för gott samarbete genom åren.
Hälsningar Karin


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårdnadshavare - grundskola.pdf 110.2 kB 2022-01-14 08.45
Vårdnadshavare - grundskola - arabiska.pdf 175.7 kB 2022-01-14 08.45
Vårdnadshavare - grundskola - dari.pdf 167.9 kB 2022-01-14 08.45
Vårdnadshavare - grundskola - engelska.pdf 140.6 kB 2022-01-14 08.45
Vårdnadshavare - grundskola - kurmanji.pdf 175.3 kB 2022-01-14 08.45
Vårdnadshavare - grundskola - somaliska.pdf 147.6 kB 2022-01-14 08.45
Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Publicerad: 14 januari 2022