Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare september 2021

Höstens utvecklingssamtalstider

Höstens utvecklingssamtal är planerade till tisdagen den 12 oktober, ons dagen den 13 oktober, måndagen den 18 oktober och torsdagen den 21 oktober. De dagarna slutar alla elever klockan 12.00. Fritidshemmen är öppna precis som vanligt för de barn som har fritidshemsplats. Mer detalje rad information om utvecklingssamtalen kommer från respektive klasslä rare.

Barn och unga på nätet

Nedan är tips på en föreläsning om ett alltid aktuellt tema för alla som på olika sätt möter barn i sin vardag:

Barn och unga på nätet är en digital föreläsning som riktar sig till föräldrar, vårdnadshavare, andra viktiga vuxna och yrkesverksamma som arbetar med barn och unga. Föreläsare Maria Dufva kommer att prata om groo ming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet. Länken till föreläsningen kommer att finnas här: Barn och unga på nätet | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Den digitala föreläsningen är en del av kampanj- och aktivitetsveckan EN VECKA FRI FRÅN VÅLD (som har fokus på våldsförebyggande arbete) och arrangeras av Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Covid-19

Stora lättnader sker i restriktionerna angående Covid-19 från och med den 29 september. Vi hoppas och tror att vi kommer att genomföra fysiska för äldramöten och utvecklingssamtal under hösten. Det skulle kännas väldigt bra att kunna se er alla på skolan igen. Även lämning och hämtning på fri

tids kommer att kunna ske som vanligt från och med den 29 september.

Ny tjänst för Karin

Den 1 januari 2022 tillträder jag en ny tjänst som interimrektor inom Ut bildningsförvaltningen. Det är en nyinrättad funktion. Som interimrektor kommer jag att ha min bas på förvaltningskontoret. Mitt uppdrag är att

stötta enheter som av olika anledningar har behov av det. Det kan vara att det uppstår ett mellanrum till en ny rektor tillträder och det kan vara att det händer något på en enhet som kräver extra skolledningsstöd.

Det har varit ett svårt beslut att fatta då jag trivs väldigt bra på Lindöskolan. Ny rektor på Lindöskolan blir Ann-Charlotte Nilsson. Ann-Charlotte är rektor på Trekantenskolan och har arbetat där i 14 år.

Hälsningar Karin

Publicerad: 10 september 2021