Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Moderna språk - dags att välja!

Hösten 2018 sker en del förändringar i grundskolan som påverkar ämnet Moderna språk:

 • Stadieindelad timplan (mindre tid med språk i åk 4-6 och mer tid i åk 7-9)
 • Betyg redan efter höstterminen i åk 6 (tidigare har eleverna fått sitt första språkbetyg i åk 7)

Dessa förändringar gör att vi har valt att tidigarelägga språkvalet till vårterminen åk 5.

Prova på

Eleverna kommer under tre veckor att få möjlighet att prova på tyska, franska och spanska och de kommer att möta varje språk under 2 lektioner. Under dessa lektioner kommer eleverna att erbjudas liknande innehåll och upplägg.

Fokus kommer att ligga på enkla fraser samt lite kultur, historia och geografi kring de länder där språken talas. De språklärare eleverna ska ha till hösten, kommer ut till skolorna och håller dessa lektioner.

Djurängen

 • Vecka 10: Tyska
 • Vecka 11: Spanska
 • Vecka 12: Franska

Lindö 5A

 • Vecka 10: Spanska
 • Vecka 11: Franska
 • Vecka 12: Tyska

Lindö 5B

 • Vecka 10: Franska
 • Vecka 11: Tyska
 • Vecka 12: Spanska

Valen och hur de går till

Valen sker vecka 13. En valblankett delas ut till varje elev (medföljer detta brev). Den ska hem för påskrift av vårdnadshavare och elev för att sedan lämnas tillbaka till elevens klassföreståndare.

Vad gäller valet är det viktigt att man som elev verkligen väljer det språk som man själv vill och att man inte gör ”kompisval”.

Vad är ett modernt språk och varför läsa ett språk till?

Under åk 6-9 kan eleverna välja mellan tyska, franska och spanska. Elever som har svårt att nå målen i svenska eller engelska bör istället välja svensk/engelsk förstärkning.

Språkkunskaper är bra för samhällsekonomin, för konfliktlösningar i världen och naturligtvis även för den enskilda individen. Att kunna flera språk ger fler jobbmöjligheter, nya perspektiv på världen, större förståelse för olika sätt att leva samt ökade möjligheter till nya kontakter. Det är också viktigt att känna till att de moderna språken också ger större konkurrenskraft inför gymnasiet och högskola:

 • Godkänt betyg i språk i grundskolan ger högre meritpoäng till gymnasievalet.
 • Fortsätter man med sitt språk på gymnasiet får man extra meritpoäng till universitetet.
Publicerad: 5 mars 2018