Elevhälsa på Kalmarsundsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan består av skolledning, skolpsykolog, specialpedagog, tre kuratorer och två skolsköterskor. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas stadievis en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på kalmarsundsskolan

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
Publicerad: 18 april 2017