Studiemiljö

Kalmarsundsskolan är utrustad med ändamålsenliga klassrum.

I varje klassrum finns interaktiva skrivtavlor och väl tilltagna ljudanläggningar. Vi har fullt utrustade specialsalar för alla ämnen.

Under 2015/2016 genomgick Skutan (hemvist för åk 4-9) en full renovering av värme, ventilation och belysning vilket har resulterat i en kraftigt förbättrad arbetsmiljö för såväl elever som personal.

Fler sidor inom resultat och metoder på kalmarsundsskolan

Modersmål, hemspråk på Kalmarsundsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Mångfald

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka.

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020
Publicerad: 28 april 2017