Resultat och uppföljning

Fler sidor inom resultat och metoder på kalmarsundsskolan

Modersmål, hemspråk på Kalmarsundsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Mångfald

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka.

Studiemiljö på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan jobbar med att ha en trivsam och praktisk studiemiljö för eleverna.

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 31 maj 2017