Mångfald

Alla är lika olika!

Det svenska samhället består av en mångfald av kulturer. Detta leder till att vi som skola är en social och kulturell mötesplats, såväl för elever med olika kulturella tillhörigheter som för pedagoger som arbetar där.

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka. Skolans målsättning är att alla ska känna sig som en tillgång och vi bidrar alla med våra erfarenheter och livshistorier. Elever och pedagoger lär av varandra genom att de ömsesidigt berikar sina kunskaper om varandra och den kultur de tillhör.

Många elever har ett annat modersmål än svenska på vår skola och det finns ca 30 språk representerade. En mångfald med elever med olika bakgrund är en tillgång i lärandeprocessen och det språkutvecklande arbetssättet bidrar också till en snabbare integration.

 

Fler sidor inom resultat och metoder på kalmarsundsskolan

Modersmål, hemspråk på Kalmarsundsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan jobbar med att ha en trivsam och praktisk studiemiljö för eleverna.

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 26 april 2017