Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Kalmarsundsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Mångfald

Vi på Kalmarsundsskolan har ett socialt tillåtande klimat, vi ser olikheter som en styrka.

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan jobbar med att ha en trivsam och praktisk studiemiljö för eleverna.

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.