Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 • Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 • Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 • Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 • Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att.
 • Du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten.
 • Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara.
 • Du passar tider.
 • Du använder trevligt bordsskick.
 • Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Kalmarsundsskolan.
 • Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på Kalmarsundsskolan.
 • Du alltid gör ditt bästa.

Vi förväntar oss av dig som förälder att

 • Du engagerar dig i ditt barns skolgång och eventuell fritidstid.
 • Du håller kontakt med ditt barns lärare samt eventuell fritidspersonal.
 • Du stöttar ditt barn hemma, utifrån de överenskommelser vi har tillsammans.
 • Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för en ny skoldag.
 • Du deltar aktivt i utvecklingssamtal, föräldramöten samt föräldrautbildning.
 • Ditt barn är hemma och vilar sig vid sjukdom samt att detta anmäls till kommunens kontaktcenter (0480-45 00 00)
 • Du tar kontakt med personal eller skolledning om det är något du undrar över.
 • Du noggrant och i tid lämnar in svarstalonger och eventuellt schema till fritids.

Ni kan förvänta er att Kalmarsundsskolan

 • Förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter skoltiden.
 • Strävar efter att alla barn når kunskapsmålen.
 • Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 • Arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 • Hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för jämställdhet.
 • Bjuder in till utvecklingssamtal varje termin, där vi ger er ett underlag innan samtalet så att ni kan delta aktivt.
 • Behandlar förtrolig information professionellt.
 • Ger er kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass.
 • Utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för
  andras synpunkter.

Fler sidor inom om kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Senast uppdaterad: 6 november 2020
Publicerad: 11 september 2019