Om Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans ledord är Kunskap, Omtanke och Mångfald.

Med ambitionen att var och en lyckas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar sätter vi höga mål gällande kunskap och omtanke. Vi tar vara på mångfalden och eleverna som lämnar oss i årskurs 9 är en god bit på väg att bli framtidens världsmedborgare.

I skolan ska värderingar, normer och kunskap förmedlas. Alla tre är lika viktiga för en trygg och framgångsrik skola. Kalmarsundsskolan genomsyras av en varm och stödjande pedagogisk atmosfär där skolans mål är att varje elev ska känna tillhörighet och där alla vuxna bryr sig om hur det går för eleven.

Rektors och medarbetarnas roll är att organisera en trygg miljö där rutiner och struktur är ett sätt att skapa trygghet. Detta kompletteras med ett positivt och accepterande förhållningssätt där tilliten till eleverna och föräldrar är av största vikt och där alla vuxna i skolan är goda förebilder.

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-9
  • Förberedelseklass

Kalmarsundsskolan ligger i framkant när det gäller information och kommunikationsteknik (IKT). Alla klassrum är utrustade med digitala skrivtavlor och vi tillhandahåller en personlig dator till alla elever i årskurs 4–9.


Välkommen till Kalmarsundsskolan.

Det som idag utgör Kalmarsundsskolan var initialt två skolor som i slutet av 2000-talet slogs ihop till en enhet.

1960 stod Bergaviksskolan färdig, då bestod den av husen Jollen, Ekan, Snipan och Flotten. I takt med att Norrliden växte i storlek och fler barnfamiljer flyttade in så växte också behovet av en högstadieskola i området. 1971 togs första spadtaget till den nya skolan och läsåret 72/73 togs Novaskolan i bruk.

Även Bergaviksskolan växte ur sina lokaler och 1993 stod Kajaken färdig, året efter även skolbyggnaden Kanoten.

I mitten av 2000-talet dög inte längre Flotten-huset för undervisning så under 2006/2007 revs gamla Flotten och nya Flotten byggdes på nästintill samma plats som sin föregångare legat.

2009 slogs Bergaviksskolan och Novaskolan ihop och fick efter en namntävling namnet Kalmarsundsskolan.

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Kalmarsundsskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans omgivning och lokaler