Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Med ambitionen att var och en lyckas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar sätter vi höga mål gällande kunskap och omtanke. Vi tar vara på mångfalden och eleverna som lämnar oss i årskurs 9 är en god bit på väg att bli framtidens världsmedborgare.

I skolan ska värderingar, normer och kunskap förmedlas. Alla tre är lika viktiga för en trygg och framgångsrik skola. Kalmarsundsskolan genomsyras av en varm och stödjande pedagogisk atmosfär där skolans mål är att varje elev ska känna tillhörighet och där alla vuxna bryr sig om hur det går för eleven.

Rektors och medarbetarnas roll är att organisera en trygg miljö där rutiner och struktur är ett sätt att skapa trygghet. Detta kompletteras med ett positivt och accepterande förhållningssätt där tilliten till eleverna och föräldrar är av största vikt och där alla vuxna i skolan är goda förebilder.

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-9
  • Förberedelseklass

Kalmarsundsskolan ligger i framkant när det gäller IKT. Alla klassrum är utrustade med digitala skrivtavlor och vi tillhandahåller en personlig dator till alla elever i årskurs 4–9.

Välkommen till Kalmarsundsskolan.

K.O.M

Kalmarsundsskolans ledord är
KUNSKAP - OMTANKE - MÅNGFALD

Fler sidor inom om kalmarsundsskolan

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 11 september 2019