Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kontakta Kalmarsundsskolan

Tabell: Kontaktuppgifter till personal på Kalmarsundsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Marita Fransson

marita.fransson@kalmar.se

0480-45 31 01

Biträdande rektor årskurs 7-9

Anna Melander

anna.melander@kalmar.se

0480-45 31 24

Biträdande rektor årskurs 4-6

Fredrica L Nordström

fredrica.lund-nordstrom@kalmar.se

0480-45 30 75

Biträdande rektor årskurs 1-3

Åse Ahrenius

ase.ahrenius@kalmar.se

0480-45 31 05

Biträdande rektor fritidshem

Annika Lennartsson

annika.lennartsson@kalmar.se

0480-45 31 09

IT-ansvarig

Daniel Sylén

daniel.sylen@kalmar.se

0480-45 31 10

Studie- och yrkesvägledare

Annie Jerneng

annie.jerneng@kalmar.se

0480-45 32 04

Vaktmästare

Stefan Johansson

stefan.johansson@kalmar.se

0480-45 30 73

Vaktmästare

Björns Gyllenvind

bjorn.gyllenvind@kalmar.se

0480-45 31 08

Tabell: Kontaktuppgifter till arbetslagen på Kalmarsundsskolan

Plats

Arbetslag

Telefonnummer

Lågstadiet

Atle (arbetslag A)

0480-45 30 78

Lågstadiet

Ymer (arbetslag B)

0480-45 30 81

Lågstadiet

Frej (arbetslag C)

0480-45 30 86

Mellanstadiet


0480-45 31 21

Mellanstadiet


0480-45 31 11

Högstadiet


0480-45 31 15

Tabell: Heltidsmentorer på Kalmarsundsskolan

Heltidsmentor

Årskurs

Telefonnummer

EsedÅrskurs 70480-45 31 27

John och Lisa

Årskurs 8

0480-45 31 49

Mikael

Årskurs 9

0480-45 31 26

Fler sidor inom om kalmarsundsskolan

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Senast uppdaterad: 7 april 2021
Publicerad: 11 september 2019