Förväntningar

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 1. Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 2. Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 3. Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 4. Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att.
 5. Du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten.
 6. Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara.
 7. Du passar tider.
 8. Du använder trevligt bordsskick.
 9. Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Kalmarsundsskolan.
 10.  Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på Kalmarsundsskolan.
 11.  Du alltid gör ditt bästa.

Vi förväntar oss av dig som förälder att:

 1. Du engagerar dig i ditt barns skolgång och eventuell fritidstid.
 2. Du håller kontakt med ditt barns lärare samt eventuell fritidspersonal.
 3. Du stöttar ditt barn hemma, utifrån de överenskommelser vi har tillsammans.
 4. Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för en ny skoldag.
 5. Du deltar aktivt i utvecklingssamtal, föräldramöten samt föräldrautbildning.
 6. Ditt barn är hemma och vilar sig vid sjukdom samt att detta anmäls till kommunens kontaktcenter (0480-45 00 00)
 7. Du tar kontakt med personal eller skolledning om det är något du undrar över.
 8. Du noggrant och i tid lämnar in svarstalonger och eventuellt schema till fritids.

Ni kan förvänta er att Kalmarsundsskolan:

 1. Förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter skoltiden.
 2. Strävar efter att alla barn når kunskapsmålen.
 3. Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 4. Arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 5. Hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 6. Bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för jämställdhet.
 7. Bjuder in till utvecklingssamtal varje termin, där vi ger er ett underlag innan samtalet så att ni kan delta aktivt.
 8. Behandlar förtrolig information professionellt.
 9. Ger er kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass.
 10. Utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för
  andras synpunkter.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på kalmarsundsskolan

Fritidshem på Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till fritidsverksamhet

Inloggning vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Kalmarsundsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Kalmarsundsskolan

Sjukanmälan på Kalmarsundsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Publicerad: 18 april 2017