Ombyggnation Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan står inför en kommande renovering med start höstterminen 2021 och färdigställande till höstterminen 2023.

Vi kommer bygga om skolan i fyra etapper där varje etapp motsvarar en termin. Vi kommer bland annat byta all belysning, nya ytskikt och ny utemiljö för eleverna.

Målsättningen är att skapa en modern skola, enligt dagens byggnormer.

Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation
Ombyggnation
Senast uppdaterad: 20 april 2022
Publicerad: 30 juni 2021