Ombyggnation Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan står inför en kommande renovering med start höstterminen 2021 och färdigställande till höstterminen 2023.

Vi kommer bygga om skolan i fyra etapper där varje etapp motsvarar en termin. Vi kommer bland annat byta all belysning, nya ytskikt och ny utemiljö för eleverna.

Målsättningen är att skapa en modern skola, enligt dagens byggnormer.

Kalmar kommuns planutskott har den 15/6 beslutat att tilldela Hansa Bygg AB uppdraget som generalentreprenör att utföra ombyggnationen av Kalmarsundsskolan.

Avtalsspärren gick den 28/6 ut (efter 10 dagars prövningstid) och ingen ansökan om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten. Avtalet med Hansa Bygg AB kan nu undertecknas.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Publicerad: 30 juni 2021