Resultat och uppföljning på Halltorpsskolan

Ingress

Fler sidor inom välkommen till halltorpsskolan

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 18 januari 2021