Resultat och uppföljning

Fler sidor inom resultat och metoder på halltorpsskolan

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017