Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder. På Hagbyskolan arbetar vi medvetet tillsammans så att "Alla barn är allas barn".

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här fortsätter förskolans arbete med att eleven ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de sociala, språkliga och matematiska förmågorna.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga ämneslärare.

Fler sidor inom resultat och metoder på hagbyskolan

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Hagbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Hagbyskolan

För Hagbyskolan är det viktigt att alla barn och elever ska behandlas med respekt på skolan

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017