Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Om Hagbyskolan

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder.

På Hagbyskolan arbetar vi medvetet tillsammans så att "Alla barn är allas barn". Det betyder bland annat att vi bryr oss om, hjälper och stöttar barnen i vardagen. Vi ser till att vi har bra och tydliga överlämningar mellan förskoleavdelningar och klasser i skolan. Trygghet är viktig för både barn, vårdnadshavare och personal. Hagbyskolans verksamhet består av en förskoleklass, ett fritidshem och skola årskurs 1-6. Arbetslagen i skolan består av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Under våren 2017 startade en om- och tillbyggnad av skolan och hela projektet var klart våren 2018

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Hagbyskolan

Hagbyskolans omgivning och lokaler