Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Välkommen till Hagbyskolan

Hagbyskolans ledord är "Alla barn är allas barn".

Hagbyskolan är en mötesplats där "Alla barn är allas barn". Det betyder att vi bryr oss om, hjälper och stöttar barnen i vardagen. Vi ser till att vi har bra och tydliga överlämningar mellan förskoleavdelningar och klasser i skolan. Trygghet är viktig för både barn, vårdnadshavare och personal.

Hagbyskolans erbjuder följande verksamheter:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6.

Arbetslagen i skolan består av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Under våren 2017 startade en om- och tillbyggnad av skolan och hela projektet var klart våren 2018.

På Hagbyskolan arbetar välutbildad och engagerad personal. Vi arbetar i åldershomogena klasser på skolan. Vi möter eleverna utifrån behov och förutsättningar. Administrationen består av skolvaktmästare, IT-pedagog, biträdande rektor, skolsekreterare samt rektor. Vi har en aktiv elevdemokrati där elevrådet är centralt. Alla klassrum är utrustade med Smartboards och alla elever har tillgång till digitala enheter på skolan.

Välkommen till Hagbyskolan!

Fler sidor inom om hagbyskolan

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Publicerad: 25 februari 2021