Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Gröndalsskolans mest framträdande mål är att öka specialpedagogisk kompetens samt tillgänglig utbildning.

Vi arbetar i enlighet med Kalmar kommuns vision: Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre.

Fler sidor inom resultat och metoder på gröndalsskolan

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021