Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

På Gröndalsskolan strävar vi efter en skoldag som är fri från kränkande behandling och diskriminering. Skolans trygghetsgrupp utgör ett stöd i skolans och fritidshemmets trygghetsarbete.

För eleverna märks trygghetsarbetet genom trygghetsgruppens årshjul med aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet.

Fler sidor inom resultat och metoder på gröndalsskolan

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021