Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Gröndalsskolan

Grundsärskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning