Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vision och mål

Bild

Funkaboskolan - Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro.

Fler sidor inom resultat och metoder på funkaboskolan

Modersmål, hemspråk på Funkaboskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Funkaboskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 5 juni 2017