Fritidshem Funkaboskolan

Vår vision är att eleverna på våra fritidshem, genom lek, rörelse och aktiviteter ska bli starka, självständiga individer.

Vi har tre fritidsavdelningar. Skeppet för förskoleklass och årskurs 1, Borgen för årskurs 2-3 samt Mellanstadiefritids för årskurs 4-6. Verksamheten på varje avdelning är åldersanpassad för att stimulera och utmana barnen i takt med att de blir äldre. Vi strävar efter att ge eleverna inblick i vårt närsamhälle och dess förenings- och kulturliv.

På skeppets fritids går elever från förskoleklass och årskurs 1.

Vårt arbete utgår från läroplanens 1:a, 2:a och 4:e kapitel. Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Det vi också arbetar med är att eleverna ska utveckla sina kamratrelationer och känna tillhörighet samt trygghet i elevgruppen.

Vi har ofta utomhusverksamhet i närområdet, går iväg på utflykter till exempelvis Djurängsbacken och Skälby lekplats. Vi bakar med eleverna, har kreativ verksamhet med bild och musik.

 

Skeppet
borgen

Kontakt

 • Funkaboskolan Skeppet

  Fritidshem

  0480-45 32 97

  Besöksadress

  Ledungsvägen 11

 • Funkaboskolan Borgen

  Fritidshem

  0480-45 32 68

  Besöksadress

  Ledungsvägen 11

 • Funkaboskolan Mellanstadiefritids

  Fritidshem

  0480-45 32 67

  Besöksadress

  Jägarevägen 1

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på funkaboskolan

Inloggning vårdnadshavare på Funkaboskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Funkaboskolan

Information om Funkabosskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxhjälp på Funkaboskolan

Information om fokustid och nationella prov på Funkaboskolan

Sjukanmälan på Funkaboskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 3 september 2018
Publicerad: 30 oktober 2017