Information om covid-19 på Funkaboskolan

På Funkaboskolan har vi nu totalt 9 elever som konstaterats ha Covid-19, fördelat på skolans 35 klasser.

De klasser som är berörda får ytterligare information via sina handledare. Vi vill att ni är extra observanta och testar era barn vid symtom samt att de stannar hemma i väntan på provsvar.

För att kunna ta rätt beslut, baserat på fakta, är det viktigt för oss i skolledningen att vi får rätt information av er vårdnadshavare.

När ert barn är hemma och är sjukt eller har symtom, är det en oerhörd hjälp om ni meddelar klassens handledare varför barnet är hemma:

  • De är hemma då de har testat positivt för Covid-19.
  • De är hemma i väntan på provsvar efter Covid-19-test
  • De är hemma i hemkarantän då en familjemedlem har testat positivt för Covid-19.

Handledaren meddelar sedan rektor detta men lämnar inte vidare elevens namn, bara klass och anledning.

Vänligen

Mattias, Håkan, Malin och Kerstin

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Publicerad: 25 mars 2021