Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ungdomsutbyte

Funkaboskolan har under vecka 9 deltagit i ett spännande ungdomsutbyte.

Fem tyska ungdomar besökte Funkaboskolan, de kommer från staden Wismar, som är en vänort till Kalmar. Utbytet bestod bland annat av att de svenska ungdomarna fick presentera sin skola, Kalmar, Sverige och vårt politiska system.
De tyska ungdomarna redogjorde bland annat om Wismars historia och om den tiden då Wismar stod under svenskt styre. Eleverna fick också information om hur ungdomarna i Wismar kan delta i det politiska livet genom sitt engagemang i ungdomsparlamentet.

Publicerad: 4 mars 2019