Elevhälsa på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Falkenbergsskolans elevhälsa arbetar för att våra elever ska ha en god miljö under skoldagen där maximal utveckling mot läroplanens kunskaps- och sociala mål är överordnade i uppdraget.

Elevhälsans systematiska arbete är till sin karaktär förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därigenom ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska även arbeta med de mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, undervisning i ANDT, Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan mot diskriminering kränkande behandl Fa 1920.pdf 245 kB 2019-09-11 10.48

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på falkenbergsskolan

Trygghet och säkerhet på Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 11 september 2019
Publicerad: 29 augusti 2017