Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i respektive årskurser. Vilka arbetsområden som följer eleverna och hur den stigande kunskapsprogressionen utvecklas utifrån läroplanens kunskapskriterier.

Fler sidor inom resultat och metoder på falkenbergsskolan

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 6 november 2020
Publicerad: 27 oktober 2020