Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i respektive årskurser. Vilka arbetsområden som följer eleverna och hur den stigande kunskapsprogressionen utvecklas utifrån läroplanens kunskapskriterier.

Fler sidor inom resultat och metoder på falkenbergsskolan

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 1 februari 2021
Publicerad: 27 oktober 2020