Ämnesprogression åk 1-9

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i respektive årskurser. Vilka arbetsområden som följer eleverna och hur den stigande kunskapsprogressionen utvecklas utifrån läroplanens kunskapskriterier.

Som rektor för Falkenbergsskolan ser jag vårt kollegiala arbete med att tydliggöra ämnesprogressionen för årskurs 1-9 som ett viktigt led i att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning för våra elever.

För att kunna erbjuda nämnda viktiga insyn i vår skolas arbete med att lyfta varje elev mot maximal måluppfyllelse krävs en delad formativ bedömning utifrån en kollegial sambedömning inom skolans organisation.

Per-Ola Jacobson
Rektor

Fler sidor inom resultat och metoder på falkenbergsskolan

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 26 november 2018
Publicerad: 24 augusti 2017