Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat och metoder på Falkenbergsskolan

Vi arbetar systematiskt för att våra elevers måluppfyllelse- kunskapsmålen och den sociala utvecklingen - ska utvecklas maximalt under åren i grundskolan. I en lärande organisation är våra medarbetares grundläggande behörighet, kontinuerliga kompetensutveckling och vilja att lära nytt avgörande för att vi ska nå framgång tillsammans.

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i ...

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning