Resultat och metoder på Falkenbergsskolan

Falkenbergssskolan har under många år arbetat aktivt för att öka måluppfyllelse och studieresultat för våra elever genom kontinuerlig fortbildning av personalen.

Värdegrund på Falkenbergsskolan

På Falkenbergsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i sko...

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i ...