Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Ämnesprogression åk 1-9

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i ...