Falkenbergsskolan är en VI-skola

Falkenbergsskolan är en VI-skola!
Detta innebär att vi har ett nära samarbete med
Linnéuniversitiet och deras studenter som läser “ Grundlärarprogrammet, inriktning
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets integrerad profil” ,
“Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets integrerad profil” , samt
“Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
4-6/verksamhets integrerad profil”.

Studenterna läser en verksamhetsintegrerad (VI) utbildning vilket innebär att de är ute hos oss på Falkenbergsskolan två VI-dagar varannan vecka under ett läsår. Studenterna ingår i våra arbetslag med handledande lärare. De varvar teori inne på
Linnéuniversitetet med praktik ute hos oss på skolan. Utöver sina VI-dagar har studenterna också vissa terminer sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då de under fem veckor är hos oss på heltid. De är då med och planerar, håller i och genomför undervisning mer heltäckande. Samarbetet mellan universitetet och Falkenbergsskolan bidrar till ett positivt flöde av kunskap och möjlighet att ta till sig ny viktig forskning, en hög kvalitet på undervisning, och ett roligt och stimulerande utbyte för lärare, elever och studenter.
Detta ger studenterna möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

 

 

Fler sidor inom om falkenbergsskolan

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans rektor och skolledning

Publicerad: 4 september 2019