Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Om Falkenbergsskolan

Lärande med digitalt stöd

Med syfte att förbereda dig som elev för kommande studier, arbetslivet och livet i stort som medborgare i ett globalt digitaliserat samhälle arbetar vi på Falkenbergsskolan med digitalt stöd i lärandet utifrån ett F-9 perspektiv och erbjuder följande digitala lärverktyg som stöd i din skolgång:
. Elever på högstadiet har tillgång till egen chromebook med digitala läromedel från Gleerups Utbildning. Läromedel som täcker merparten av grundskolans ämnen och som har ambitionen att ge det bästa tänkbara stödet för ett framgångsrikt lärande i skolan.

. Googles utbildningsappar inom G-suite hjälper dig som elev och våra medarbetare att hitta formen för att dela väsentlig information och kommunicera digitalt kring skolarbetet, vägen till god måluppfyllelse, bedömning och mycket mer som har med din skolgång att göra.

. Från och med hösten 2019 kommer även våra elever i årskurs 4-6 få tillgång till egen chromebook och digitala läromedel från Gleerups. Ett tiotal skolor i Sverige bildar ett nationellt pedagogiskt nätverk där kollegialt utbyte, erfarenheter och mycket kunskap om lärande delas och kommer våra lärare och elever tillgodo.

. Elever inom F-3 arbetar med läsplatta och chromebook som komplement och given del i jakten på att lära sig skriva, läsa och räkna. I förskoleklass, åk 1 och åk 2 finns även Smartboard i klassrummen.

. Tänk på att datorn bara är ett arbetsverktyg som inte ska överanvändas i skola eller arbetsliv. Var rädd om dig och gör ergonomiskt sunda val för ett hållbart och friskt arbetsliv. Här följer några enkla och högst användbara tips: Ergonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I samarbete med Kalmarsunds Gymnasieförbund och fysioterapeut Gjalt Koopmans.

Per-Ola Jacobson, rektor Falkenbergsskolan Kalmar 2019-08-05

PS. Visste du att alla elever i Kalmar kommun även har tillgång till bl a följande fantastiska hjälpmedel i sitt skolarbete DS. Inläsningstjänst som erbjuder inlästa läromedel, studiestöd, berättelser i ljudform och lärspel. Studiestöd på modersmål finns även på arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja. Legimus finns för dig som har en läsnedsättning. Talböcker kan lånas via webb eller Stadsbiblioteket. Punktskriftsböcker kan lånas direkt via webben. Strömmande Media SLI som tillhandahålls via AV-Media Kalmar län

Falkenbergsskolan är en VI-skola

Falkenbergsskolan är en VI-skola

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans rektor och skolledning