Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Skolskjutsansökan

För de elever som tidigare fått skolskjutskort beviljat p.g.a. "Växelvis boende" eller "Val av annan skola" behöver göra en ny ansökan inför varje läsår. Smidigast är om denna ansökan kommer in innan skolavslutningen i juni så hanteringen kan påbörjas och eleven får då sitt kort färdigt med biljett i augusti.

Ansökan kan fyllas i digitalt via följande länk: https://minasidor. kalmar.se/oversikt/overview/ 136länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta gäller inte elever som fått skolskjutskort p.g.a. rätt avstånd inom Falkenbergsskolans upptagningsområde. Då behövs ingen ansökan, utan de elever kommer automatiskt få en biljett på sina kort i skolstarten i augusti.

OBS! Eleverna ska spara sina skolskjutskort över sommaren. Biljetten på kortet slutar gälla i samband med skolavslutningen, men kortet kan återanvändas för ny biljett till hösten.

Information gällande skolskjutskort under sommarlovet för elever i år 6 t.o.m. år 2 på gymnasiet kommer senare.

Mer information om skolskjuts finns här:
https://kalmar.se/utbildning- och-barnomsorg/grundskola/ skolskjuts.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 13 maj 2022