Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Danskväll för årskurs 9 2022

Datum: 1/6
Tid: 18.00-21.00
Plats: Kalmarsalen, obligatorisk närvaro

Bakgrund:
Kalmar Kommuns skolor har sedan drygt 20 år tillbaka arbetat med ett dansprojekt inom idrottsämnet. Det innebär att vi lär eleverna dansa pardanserna bugg, vals och foxtrot.Projektet inleds med att vi övar danserna under ordinarie lektioner.

Måndagen den 16/5 kommer danslärarna från Danza danza och lär ut danserna under hela förmiddagen. Detta är viktigt tillfälle att vara med på för att sedan vara redo inför danskvällen.

Danskvällen är i Kalmarsalen 1 Juni tillsammans med Södermöreskolan och Funkaboskolan. Eleverna släpps in från kl 18.00. Idrottslärare och mentorer kommer att vara på plats under hela kvällen. Dansen kommer att spelas och ledas av bandet Blazer club. De spelar ungdomlig musik och har en väldigt positiv energi och närvaro under kvällen som brukar uppskattas väldigt mycket av eleverna.

Publicerad: 10 maj 2022