Betydelsen av att hålla fortsatt god handhygien och efterleva skolans förhållningsregler syftande till att motverka smittspridning

Det är ytterst viktigt att alla elever på Falkenbergsskolan fortsätter att hålla god handhygien och efterleva de förhållningsregler syftande till att motverka smittspridning under hela skoldagen.

Våra medarbetare fortsätter att sprita elevernas händer. För att undvika onödig köbildning håller vi fortsatt entrédörr till matsal låst. Vår personal i skolmatsalen har tydliga anvisningar om hur elever skall använda handsprit samt servett när mat och bestick skall tas. Det är inte ok att välja bort att följa de regler som gäller och finns för allas säkerhet.

Vi uppmanar alla våra vårdnadshavare att prata hemma med era barn så att vi tillsammans kan fortsätta framåt och motverka smittspridning. Det är inte på något sett över och vi behöver hjälpas åt framåt.

Vänligen
Per-Ola Jacobson
Rektor
per-ola.jacobson@skolakalmar.se

Publicerad: 19 oktober 2021