Falkenbergsskolans Skol IF

En skolidrottsförening, som oftast förkortas till Skol-IF, är barn och ungas egen förening. Här idrottar vi på våra egna villkor. Tanken med en Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, där unga leder unga.

På Falkenbergsskolan har elever i åk 6-8 i utbildats i Skolidrottsförbundets ledarutbildning. Det är de unga som ska leda elever i åk 1-5. Vid varje tillfälle finns ett vuxenstöd som stöttar vid behov, men det är de unga som leder och bestämmer aktiviteterna.

Hälsa
För barn och unga kan en Skol-IF på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och barn och unga kan själva påverka innehållet.

För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Trygghet
Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam. Därmed blir de elever som vill delta medlemmar, får ett medlemskort och blir registrerade i idrottonline. På det sättet kommer Falkenbergsskolans IF att få aktivitetsstöd för varje elev som deltar. Pengarna som kommer in går direkt till eleverna genom redskap och aktiviteter med mera.

Vi startar den 5/10 kl 14.30-15.30 i stora hallen Falkenbergsskolan. Jämna veckor får åk 1-3 anmäla sig och ojämna veckor är det åk 4-5 som får anmäla sig.

Eleverna anmäler sig till David Olivares som är vuxenstöd tillsammans med Linda Gefvert.

Publicerad: 1 oktober 2021